des de Lleida al món

Lleiding és na al Polvorín a vere com es fa fosc Lleiding és na a dormir sense son Lleiding és sortir a córrer per la carretera i en contradirecció lleiding és fer salut Lleiding és dormir fins les 3 de la tarde el primer dia de l'any Lleiding és na al Gerva i no veure al Gerva Lleiding és fe acòpio de barres de turrons sabent que mai te les jalaràs Lleiding és tenir una idea brillant i no portar-la a terme perquè algú t'ha dit que no es pot fer Lleiding és cantar amb dos collons! Lleiding és posar el belem on et dona la gana Lleiding és tenir amics a la sombra...